திருமதி. சூர்ய நர்மதா

திட்ட ஆலோசகர்

திருமதி . சௌம்யா

திட்ட இயக்குநர்

செல்வி. இளவேணி

திட்டஒருங்கிணைப்பாளர்

KFCOA (Kovise Foundation Chamber of Agriculture) presently aims for Pan-India platform creation for farming entities to do smart farming and to attain self-sufficiency.

Our Contacts